6. Інформація про облігації емітента

 

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)

Номінальна вартість (грн.)

Кількість у випуску (штук)

Форма існування та форма випуску

Загальна номінальна вартість (грн.)

Процентна ставка (у відсотках)

Термін виплати процентів

Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.)

Дата погашення облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13.04.2007

174/2/07-Т

Державна комiссiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

30.00

122346

Бездокументарні іменні

3670380

0.000

д/н

0.00

29.09.2010

Опис

Розпорядженням №179-СТ-О вiд 18.05.2009 р. Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку скасувала реєстрацiю випуску облiгацiй серiї А та анулювала тимчасове свiдоцтво №174/2/07-Т вiд 13 квiтня 2007 року.

13.04.2007

175/2/07-Т

Державна комiссiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

30.00

140084

Бездокументарні іменні

4202520

0.000

д/н

0.00

29.09.2010

Опис

Розпорядженням №130-СТ-О вiд 30.03.2009 р. Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку скасувала реєстрацiю випуску облiгацiй серiї В та анулювала тимчасове свiдоцтво №175/2/07-Т вiд 13 квiтня 2007 року.

13.04.2007

176/2/07-Т

Державна комiссiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

30.00

140084

Бездокументарні іменні

4202520

0

д/н

0

29.09.2010

Опис

Розпорядженням №70-СТ-О вiд 17.02.2009 р. Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку скасувала реєстрацiю випуску облiгацiй серiї С та анулювала тимчасове свiдоцтво №176/2/07-Т вiд 13 квiтня 2007 року.

13.04.2007

177/2/07-Т

Державна комiссiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

30.00

141572

Бездокументарні іменні

4247160

0.000

д/н

0.00

29.09.2010

Опис

Розпорядженням №314-СТ-О вiд 17.09.2009 р. Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку скасувала реєстрацiю випуску облiгацiй серiї D та анулювала тимчасове свiдоцтво №177/2/07-Т вiд 13 квiтня 2007 року.

14.04.2007

178/2/07

Державна комiссiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

30.00

119481

Бездокументарні іменні

3584430

0

д/н

0

29.09.2010

Опис

Звiт про розмiщення облiгацiй серiї Е зареєстрований 21.05.2010 р. ( розмiщено 50 853 шт. загальною номiнальною вартiстю
1 525 610 грн. ) . Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй пiдприємств серiї Е видане 21.05.2010 р.

13.04.2007

179/2/07

Державна комiссiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

30

180397

Бездокументарні іменні

5411910

0.000

д/н

0.00

29.09.2010

Опис

Звiт про розмiщення облiгацiй серiї F зареєстрований 11.02.2009 р. ( розмiщено всi 180 397 шт. загальною номiнальною вартiстю
5 411 910 грн. ) . Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй пiдприємств серiї F видане 11.02.2009 р.
Розпорядженням №39-КФ-С-О вiд 04.03.2016 року НКЦПФР скасувала реєстрацiю випуску
облiгацiй серiї F.

13.04.2007

180/2/07

Державна комiссiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

30.00

180397

Бездокументарні іменні

5411910

0.000

д/н

0.00

29.09.2010

Опис

Звiт про розмiщення облiгацiй серiї G зареєстрований 15.12.2008 р. ( розмiщено всi 180 397 шт. загальною номiнальною вартiстю
5 411 910 грн. ) . Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй пiдприємств серiї G видане 15.12.2008 року
Розпорядженням №40-КФ-С-О вiд 04.03.2016 року Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку скасувала реєстрацiю випуску облiгацiй серiї G.

17.04.2007

181/2/07

Державна комiссiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

30.00

86450

Бездокументарні іменні

2593500

0.000

д/н

0.00

29.09.2010

Опис

Звiт про розмiщення облiгацiй серiї H зареєстрований 07.11.2008 р. ( розмiщено всi 86 450 шт. загальною номiнальною вартiстю
2 593 500 рн. ) . Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй пiдприємств серiї H видане 07.11.2008.
Розпорядженням №41-КФ-С-О вiд 04.03.2016 року НКЦПФР скасувала реєстрацiю випуску
облiгацiй серiї H.

13.04.2007

182/2/07

Державна комiссiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

30.00

69821

Бездокументарні іменні

2094630

0

д/н

0

29.09.2010

Опис

Звiт про розмiщення облiгацiй серiї I зареєстрований 15.12.2008 р. ( розмiщено всi 69 821 шт. загальною номiнальною вартiстю
2 094 630 грн. ) . Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй пiдприємств серiї I видане 15.12.2008 року
Розпорядженням №278-КФ-С-О вiд 28.11.2014 року НКЦПФР скасувала реєстрацiю випуску
облiгацiй серiї I.

13.04.2007

183/2/07

Державна комiссiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

30.00

86336

Бездокументарні іменні

2590080

0

д/н

0

29.09.2010

Опис

Звiт про розмiщення облiгацiй серiї J зареєстрований 07.11.2008 р. ( розмiщено всi 86 336 шт. загальною номiнальною вартiстю
2 590 080 грн. ) . Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй пiдприємств серiї J видане 07.11.2008 року
Станом на 30.06.2016 року погашено всi облiгацiї серiї J.

13.04.2007

184/2/07

Державна комiссiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

30.00

172672

Бездокументарні іменні

5180160

0

д/н

0

29.09.2010

Опис

Звiт про розмiщення облiгацiй серiї K зареєстрований 01.08.2008 р. ( розмiщено всi 172 672 шт. загальною номiнальною вартiстю
5 180 160 грн. ) . Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй пiдприємств серiї K видане 01.08.2008 року
Станом на 30.06.2016 року погашено всi облiгацiї серiї К.

15.04.2007

185/2/07

Державна комiссiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

30.00

119481

Бездокументарні іменні

3584430

0

д/н

0

29.09.2010

Опис

Звiт про розмiщення облiгацiй серiї L зареєстрований 21.08.2008 р. ( розмiщено всi 119 481 шт. загальною номiнальною вартiстю
3 584 430 грн. ) . Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй пiдприємств серiї L видане 21.08.2008 року.
Розпорядженням №279-КФ-С-О вiд 28.11.2014 року НКЦПФР скасувала реєстрацiю випуску
облiгацiй серiї L.

13.04.2007

186/2/07

Державна комiссiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

30.00

146889

Бездокументарні іменні

4406670

0

д/н

0

29.09.2010

Опис

Звiт про розмiщення облiгацiй серiї M зареєстрований 18.09.2008 р. ( розмiщено всi 146 889 шт. загальною номiнальною вартiстю
4 406 670 грн. ) . Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй пiдприємств серiї N видане 18.09.2008 року.
Розпорядженням №280-КФ-С-О вiд 28.11.2014 року НКЦПФР скасувала реєстрацiю випуску
облiгацiй серiї M.

13.04.2007

187/2/07

Державна комiссiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

30.00

146889

Бездокументарні іменні

4406670

0

д/н

0

29.09.2010

Опис

Звiт про розмiщення облiгацiй серiї N зареєстрований 11.06.2008 р. ( розмiщено всi 146 889 шт. загальною номiнальною вартiстю
4 406 670 грн. ) . Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй пiдприємств серiї N видане 11.06.2008 року.
Станом на 30.06.2016 року погашено всi облiгацiї серiї N.

13.04.2007

188/2/07

Державна комiссiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

30.00

146889

Бездокументарні іменні

4406670

0

д/н

0

29.09.2010

Опис

Звiт про розмiщення облiгацiй серiї O зареєстрований 27.02.2008 р. ( розмiщено всi 146 889 шт. загальною номiнальною вартiстю
4 406 670 грн. ) . Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй пiдприємств серiї O видане 27.02.2008 року.
Станом на 30.06.2016 року погашено облiгацiї серiї О на суму 4210,950 тис. грн.

13.04.2007

189/2/07

Державна комiссiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

30.00

141912

Бездокументарні іменні

4257360

0.00

д/н

0

29.09.2010

Опис

Звiт про розмiщення облiгацiй серiї Р зареєстрований 11.06.2008 р. ( розмiщено всi 141 912 шт. загальною номiнальною вартiстю
4 257 360 грн. ) . Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй пiдприємств серiї Р видане 11.06.2008 року.
Розпорядженням №281-КФ-С-О вiд 28.11.2014 року НКЦПФР скасувала реєстрацiю випуску
облiгацiй серiї Р.

13.04.2007

190/2/07

Державна комiссiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

30.00

85972

Бездокументарні іменні

2579160

0

д/н

0

29.09.2010

Опис

Звiт про розмiщення облiгацiй серiї Q зареєстрований 27.02.2008 р. ( розмiщено всi 85 972 шт. загальною номiнальною вартiстю
2 579 160 грн. ) . Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй пiдприємств серiї Q видане 27.02.2008 року.
Розпорядженням №282-КФ-С-О вiд 28.11.2014 року НКЦПФР скасувала реєстрацiю випуску
облiгацiй серiї Q.

13.04.2007

191/2/07

Державна комiссiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

30.00

224478

Бездокументарні іменні

6734340

0

д/н

0

30.09.2010

Опис

Звiт про розмiщення облiгацiй серiї R зареєстрований 08.06.2007 р. ( розмiщено всi 224 478 шт. загальною номiнальною вартiстю
6 734 340 грн. ) . Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй пiдприємств серiї R видане 08.06.2007 року.
Станом на 30.06.2016 року погашено всi облiгацiї серiї R.

16.04.2007

192/2/07

Державна комiссiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

30.00

48

Бездокументарні іменні

1584000

0

д/н

0

30.09.2010

Опис

Звiт про розмiщення облiгацiй серiї S зареєстрований 11.06.2008 р. ( розмiщено всi 48 шт. облiгацiй серiї S загальною номiнальною вартiстю 1 584 000 грн. ) . Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй пiдприємств серiї S видане 11.06.2008 року.
Станом на 30.06.2016 року не погашено жодної облiгацiї серiї S.